Disgen-café

Onsdagen den 11 april, kl. 14.00, på Södergården, Adrians Wennströms Väg 11, Öjebyn (Framnäs)
kommer Dis-Nords ordförande Christian Andersson och visar kartfunktionen i Disgen.

Välkomna!

Kartan berättar vår historia

Dis-Nord inbjuder till föreläsning om Lantmäteriets digitala kartor.
F.d. överlantmätare Bengt-Olov Käck presenterar innehållet i Lantmäteriets arkiv och berättar om hur digitaliseringen gick till. Han kommer även att visa hur man via internet kan gå in och söka i arkivsystemet. Detta är ett ypperligt tillfälle att bli informerad om hur kartor kan visa släktens flyttningar över tid.

Alla är välkomna till ”Lilla salongen” på Framnäs folkhögskola den 22 oktober 2016, kl. 13.00. I pausen fikar vi till självkostnadspris.

Anmäl dig gärna senast 10 oktober om du önskar fika till gunilla.kassberg@telia.com.