Informationsträff om Släktforskning

Är du släkt med en knekt, någon i fångdräkt eller en präst?
Var morfar skutskeppare eller körde farmor häst…
Kan man få hjälp av DNA?
Tag en paus i dagens jäkt och fläkt, lyssna på hur man kan hittar sina anor.

DIS-Nord föreläser gratis om verktyg i släktforskning måndag 20/11 kl.19.00 på Hampasgränd 10, Furunäset, Piteå

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan

Kartan berättar vår historia

Dis-Nord inbjuder till föreläsning om Lantmäteriets digitala kartor.
F.d. överlantmätare Bengt-Olov Käck presenterar innehållet i Lantmäteriets arkiv och berättar om hur digitaliseringen gick till. Han kommer även att visa hur man via internet kan gå in och söka i arkivsystemet. Detta är ett ypperligt tillfälle att bli informerad om hur kartor kan visa släktens flyttningar över tid.

Alla är välkomna till ”Lilla salongen” på Framnäs folkhögskola den 22 oktober 2016, kl. 13.00. I pausen fikar vi till självkostnadspris.

Anmäl dig gärna senast 10 oktober om du önskar fika till gunilla.kassberg@telia.com.