Tips

För att kunna se instruktionerna nedan behöver du i webbläsaren Edge använda en mus så att du kan skrolla nedåt. med hjulet I webbläsaren Chrome fungerar det bättre även utan en mus.


KÄLLTRÄDET

Till grundkursen i Disgen använder vi ibland det 10-sidiga kompendiet ”Snabbguide” som finns på utbildningssidan, men det saknar instruktion om källträdet. Därför har jag försökt göra dels en ensidig strukturförslag och del en 13-sidig utförlig instruktion hur man lämpligen gör sitt källträd. Se länkar nedan
Källträdet en sida
Källträdet instruktion 13 sidor
/Lars Hällstig 2020-01-24


Omvandla en bild (med text) till text   OCR

Ibland vill man fotografera av en text eller använda en text som finns på bildskärm. Då kan man använda en teknik som kallas OCR (optisk teckenigenkänning). I ovanstående instruktion (klicka på länken ovan) visar jag hur man kan göra det. Till denna metod krävs det att du har ett Google-konto.

/Lars Hällstig 2019-12-03


Hämta och installera Disgen2018   

Instruktion för att hämta och installera Disgen2018 och konvertera från Disgen2016 om du har det. Instruktionen skrevs våren 2018, vissa prisändringar kan ha skett efter det.
Testa programmet och betala inom 30 dagar. Instruktionen gäller Disgen 2018 men borde fungerar även för installation av Disgen2019 om man har Disgen 2018.
/Lars Hällstig 2018-05-01


Nyheter och kända brister i Disgen2018

Länken ovan går till nyheter och kända brister i Disgen2018. Jag har gjort en komprimerad fil av det som står på www.dis.se.
Eftersom Disgen numera uppdateras automatisk och oftare så kan någon brist nu vara åtgärdad.
/Lars Hällstig 2018-05-08