Styrelsen

Ordförande

Christian Andersson, Piteå
bastian46@hotmail.com

V. ordförande

Fred Jonsson, Skellefteå
fred@jeloin.net

Sekreterare

Gunilla Kassberg, Boden
gunilla.kassberg@telia.com

Kassör

Harriet Österlund, Malå
harriet.osterlund@gmail.com

LEDAMOT & utbildningssamordnare

Sven-Olof Eriksson, Umeå
ollerik@gmail.com

Ledamot

Göran Skog, Umeå
goran.skog48@gmail.com

Ledamot

Åsa Sehlstedt, Luleå
asa.sehlstedt@telia.com

Styrelsesuppleant &
utbildningssamordnare AC

Lars Hällstig, Skellefteå
larshallstig@gmail.com

Styrelsesuppleant &
utbildningssamordnare BD

Åke Cederlund, Hortlax
aced@telia.com

Styrelsesuppleant

Greger Fahlman, Hortlax
greger.fahlman@gmail.com

STYRELSESUPPLEANT

Anna Linder, Burträsk
info@dis-nord.se

STYRELSESUPPLEANT

Lilian Sundman, Skellefteå
lilian.sundman16@gmail.com

Revisor

Inga-Maj Vikström, Rosvik
inga-maj.wikstrom@hotmail.com

Valberedning

Ulla Persson, Svensbyn, sammankallande
ullam.persson@telia.com

Tom Juslin, Umeå
tom@juslin.se