Marsträff i Skellefteå

Visning av forskarrummet på Nordanå
Tisdagen den 3 mars 2020 kl 13.00-15.00
Ernst Westerlunds Alle, Skellefteå
Obs alltså att vi är på Nordanå i forskarrummet. 
Stig-Henrik Viklund visar forskarrummet med nyheter bland böcker och datorerna med dess program.
Som vanligt diskuterar vi även annat som kan vara intressant.
Eventuellt fikar vi i cafeterian.
Välkomna!

Årsmöte – digitalt

Utvalda

Digitalt möte via zoom lördag den 29 augusti kl 15.00.
Går att ansluta från 14.30 i länk som skickas till de som är anmälda
Anmälning senast lördag 22 augusti till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com 

Februariträff i Skellefteå

Släktforskning med YouTube
Tisdagen den 4 februari 2020 kl 13.00-15.00
Observera att vi är i den gamla lokalen Medborgarskolan, Storgatan 35
Ingång från gården och en trappa upp i rummet Kilamedaas.
Vi visar några exempel på filmer i YouTube som kan vara intressanta för släktforskare. Bl.a. om Disgen, ArkivDigital och Riksarkivet.
Kort introduktion om kartor i Disgen. Ta med dator om du vill ha någon karta.
Som vanligt diskuterar vi även annat som kan vara intressant.
Fika 10 kr.
Välkomna!