KALLELSE TILL ÅRSMÖTET

Medlemmar kallas härmed till DIS-Nords 15:e årsmöte.

Lördagen den 6 april 2019 kl. 13.00.
Plats: IOGT lokalen, Kanalgatan 35, Skellefteå

13.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stadgeändringar.
14.00 Kaffe och kaka
14.30 * Ordförande informera om utfallet av Arkiv Digitals turné.
* Harriet Österlund visar hur man skickar in sitt utdrag från
släktforskarprogrammet, till DISBYT.

Vi är tacksamma om du meddelar ditt deltagande senast 31 mars för beräkning av fika, till: Fred Jonsson, fred@jeloin.net eller mobil: 070-55 23 780.

Konvertering till Disgen 2018

Onsdagen den 27 mars 2019, kl. 18.30 – 21.00.
Plats: Adrians Wennströms väg 11, Öjebyn (Framnäs), Södergården

Till dig som har Disgen 8 och som vill konvertera till Disgen 2018.
Träffen är avgiftsfri. Fika till självkostnadspris (10:-). Ta med dator!
DIS-Nord hälsar dig välkommen och hjälper dig med konverteringen!
Det ryms 6-7 personer med datorer per tillfälle, varför vi ber dig att anmäla
ditt intresse snarast och senast den 20 mars till:
Åke Cederlund, Tel: 072-54 30 835 eller e-post: aced@telia.com.
Om det blir fler anmälningar kan vi skapa nya tillfällen så hör gärna av dig till Åke.

Som förberedelse skall du se till att det inte finns dubbla födelse- eller dödsnotiser på någon person i programmet, för då stannar konverteringen. Har du inte skaffat 2018 så får du hjälp med det vid träffen.
(Från Disgen 8 är priset 350 kr att gå direkt till Disgen 2018)

Välkommen till ett rejält kliv i din släktforskning.