Digitalt medlemsmöte tisdagen den 5 april 2022 kl. 18.30

DIS fadder Tommy Jacobsson, Umeå, kommer att visa hur man hittar bouppteckningar i digitala arkiv och vad bouppteckningar kan berätta.

Anmälan senast lördagen den 2 april 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com 
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig    larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte tisdagen den 1 mars kl. 18.00. Endast digitalt.

Ulf Lundström berättar om ortnamn i Västerbotten och Norrbotten.

Ulf Lundström har varit lokalhistoriker samt forskare om ortnamn och är filosofie doktor i nordiska språk.

Läs mer i Ortnamnsregistret: https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/ortnamnsregistret

Mötet är helt digitalt, dvs alla är med via Zoom. Vi använder alltså inte lokalen på Medborgarskolan denna gång.
De som vill vara med anmäler sig  senast fredagen den 25 februari till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com  
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte tisdagen den 1 februari kl. 18.30. Endast digitalt.

Visning av Skellefteå museums bild- och föremålsdatabas,

vad den innehåller och hur man söker och begränsar sina sökresultat. Det kommer att ges tid till frågor i stor utsträckning.
Med bildassistent Roland Johansson
Här är länken till databasen: https://samlingar.skellefteamuseum.se/

Mötet är helt digitalt, dvs alla är med via Zoom pga pandemin. Vi använder alltså inte lokalen på Medborgarskolan denna gång.
De som vill vara med anmäler sig till Gunilla Kassberg senast lördagen 29 januari  gunilla.kassberg@telia.com  (du som redan anmält dig behöver inte anmäla dig igen).
VÄLKOMMEN!