DIS-Nord

DIS-Nord bildades den 23 oktober 2004  i Skellefteå och omfattar de två nordligaste länen, Norrbotten  och Västerbotten, som till arealen är omkring en tredjedel av Sverige. Initiativtagare till bildandet av föreningen var Folke Aili, Skelllefteå.

DIS-Nord är en regionförening för de två nordligaste länen och ingår i Föreningen DIS. DIS står för Datorhjälp i släktforskningen och är med sina drygt 20 000 medlemmar rikstäckande. DIS verkar för att göra släktforskningen enklare med datorns hjälp.