Faddrar

Faddrar för Disgen inom DIS-Nords verksamhetsområde

Tommy Jacobsson
Sandåsvägen 27, 903 60 Umeå
Tel. 090-32493
tommy.umea@gmail.com

Laila Larsson
Bergsvägen 1, 934 41  Ersmark
Tel. 0910-72 00 41 och 070-616 4410
laila.tuva@outlook.com

Stefan Wennberg
Sandviksvägen 16, 953 94 Seskarö
Tel. 0922-613 15 och 070-6556433
stefan.vennberg@telia.com

Curth Svedberg
Roknäsvägen 151, 946 31 Roknäs
Tel. 0911-24 04 98 och 070-661 99 07
curth.svedberg@telia.com