Medlemsmöte – ”Dispos 2.0, sök i rätt kyrkbok” med Sven Lagerström måndag 8 april kl 14.00

Dispos är verktyget för att snabbare hitta rätt sida i rätt kyrkbok. Snart lanseras Dispos 2.0, där du bland annat kan söka via karta, och den nya versionen går att testa redan nu. Här får du en förhandstitt!

Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller deltaga via din dator.

Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas (till höger).

Anmälan för att vara med digitalt senast lördagen den 6 april till Gunilla Kassberg
gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

Samarbete med Medborgarskolan.

VÄLKOMMEN!

Årsmöte digitalt, via zoom

Måndag den 18 mars 2024, kl. 18.00 
Anmälning senast fredag 15 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 17.40 i länk som skickas till de som är anmälda.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte 2024: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-ar-2024-1.pdf
Motion: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/MOTION-2023.pdf
Stadgar: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-stadgar-galler-fran-2020-08-29-1.pdf
Verksamhetsberättelse: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse.pdf
Verksamhetsplan:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-for-ar-2024.pdf
Bokslut: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Bokslut-23-12-31.pdf
R
evisionsberättelse:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-2024.pdf

Samarbete med Medborgarskolan

 

Medlemsmöte – ”Nyheter i ArkivDigital” med Lilian Sundman måndag 4 mars kl 14.00

Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller deltaga via din dator.

Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas (till höger).

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 1 mars till Gunilla Kassberg
gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

Samarbete med Medborgarskolan.

VÄLKOMMEN!