Digitalt medlemsmöte tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30

Registrera och söka bouppteckningar i Disgen. 
Nu kommer Dis fadder Tommy Jacobsson, Umeå tillbaka och visar hur man registrerar och söker bl.a. bouppteckningar m.m. i Disgen.

Ämne, hur man
registrerar bouppteckningar som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”.
* registrerar förmånsavtal, fastighetsaffärer o.d. som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”
*gör sökningar i Disgen av de bouppteckningar (eller andra domstolsdokument) som man registrerat med hjälp av ”specialnotis”

Anmälan senast lördagen den 7 maj 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!

Digitalt medlemsmöte tisdagen den 5 april 2022 kl. 18.30

DIS fadder Tommy Jacobsson, Umeå, kommer att visa hur man hittar bouppteckningar i digitala arkiv och vad bouppteckningar kan berätta.

Anmälan senast lördagen den 2 april 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com 
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig    larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!