Styrelsen

styrelsen@dis-nord.se

Ordförande

vakant

Sekreterare

Gunilla Kassberg, Boden
gunilla.kassberg@telia.com

Kassör

Harriet Österlund, Malå
harriet.osterlund@gmail.com

LEDAMOT & utbildningssamordnare

Lars Hällstig, Skellefteå
larshallstig@gmail.com

LEDAMOT

Fred Jonsson, Skellefteå
fred@jeloin.net

LEDAMOT

Lilian Sundman, Skellefteå
lilian.sundman16@gmail.com

Ledamot

Göran Skog, Umeå
goran.skog48@gmail.com

Ledamot

Åsa Sehlstedt, Luleå
asa.sehlstedt@telia.com

STYRELSESUPPLEANT

Anna Linder, Burträsk
info@dis-nord.se

STYRELSESUPPLEANT

Sven-Olof Eriksson, Umeå
ollerik@gmail.com

Revisor

Roger Johansson, Malå
roger.n.johansson@spray.se

REVISORsuppleant

Eva Stenberg, Malå
eva.stenberg.arthursson@gmail.com

Valberedning

Åke Cederlund, Hortlax
aced@telia.com