Utbildningar

Är du intresserad av att hjälpa till med utbildningar eller efterfrågar en speciell kurs? Hör av dig till styrelsen@dis-nord.se.


Grundkurs i Disgen 2021 i Skellefteå (Fysiskt möte)
Vi har kvar några platser i en kurs i Skellefteå tre torsdagskvällar 25/11, 2/12 och 9/12 kl 18-21.
Innehåll: Grunderna i Disgen. Börjar med att mata in en familj med födelse- och dödsdatum. Orter och källor m.m.
Tid: 3 kvällar, torsdagar 25/11 2/12 och 9/12 kl 18-21 med fika.
Material: Ett 10sidigt kompendium som vi trycker upp
Lokal: I Skellefteå, Forskarrummet Nordanå
Dator: Ta med en egen dator med Disgen 2021 installerat. Vi kan hjälpa till i förväg med det om du behöver hjälp.
Kursen samarrangeras med Medborgarskolan
Anmälan till Lars Hällstig larshallstig@gmail.com snarast.


Disgen 2021 utbildningsfilmer på Youtube
Här finns över 30 små utbildningsfilmer, se länken https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxW0QZAePEkrpe4SQQ93HzDhHo-MtT66


DISGEN-utbildningar hösten 2021

P.g.a. pandemin har vi inga fysiska möten, istället använder vi den digitala tjänsten Zoom för att ha kontakt. Vi försöker att åtminstone ha erfarenhetsutbyte i mindre grupper och har igång en mindre nybörjargrupp i Disgen.

Hör av dig till mig (se mailadress nedan)  om du vill att vi ordnar en Zoom-träff inom något ämne som har med Dis att göra. Exempel på lämpliga områden: Hur börjar man med Disgen, källregistret, ortregistret, appen släkten, kartor m.m.

1 Hör av er och tipsa om område så försöker vi ordna en kurs via Zoom utan kostnad om vi inte bestämmer att vi vill ha med en kursbok.

2 Distansutbildning med kursbok, ett bra alternativ för oss med våra avstånd,   https://www.dis.se/distans-utbildning.
Ordinarie avgift är 900:-, medlemmar i en av DIS regionföreningar har rabatterat pris 750:- inklusive bok.
DIS-Filbyter har lärare. Vi får ordna det själva om vi vill men jag föreslår att vi från början anlitar DIS-Filbyter.

3 Självstudier 295 kr + frakt, köp en kursbok och studera på egen hand , https://shop.dis.se/prestashop/boecker/93-grundkurs-i-disgen-2019.html.
(det står faktiskt 2019 i länken men man kommer till Disgen 2021)
För mailstöd.  larshallstig@gmail.com

Om ovanstående är intressant så mejla:
Lars Hällstig Skellefteå larshallstig@gmail.com eller
Harriet Österlund Malå harriet.osterlund@gmail.com.


Om du inte har Disgen kan du installera och testa programmet i 30 dagar gratis. Men observera att om du redan har Disgen 2019 så konverteras din datamapp till 2021.
För att efter 30 dagar kunna köpa Disgen måste man vara medlem i Dis.
Information för att bli medlem https://www.dis.se/medlem
Information om programmet Disgen https://www.dis.se/disgen
Att köpa Disgen https://www.dis.se/licenshantering
Startguide i Disgen för dig som är nybörjare Startguide Disgen | DIS  
Den 10-sida nybörjar-guiden finns här: 210418_Disgen_2021_Kom_Igang_Ver1_0.pdf, skriv gärna ut den. 
Handledning till Disgen 2021: Disgen 2021 – handledning