Välkommen till Släktforskardagarna 26-27 augusti 2023 i Östersund

Värdförening är Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare, som arrangerar mässan i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och huvudsponsor Arkiv Digital.

Programmet, utställare och annan information finns på webbplatsen:

Släktforskardagarna 2023 i Östersund

Om du som betalande medlem I DIS- NORD åker till Östersund, så bidrar DIS-NORD med 500 kr. En lista kommer att finnas vid DIS MONTER, där du ska anmäla dig när Du kommer dit, för att få resebidraget med 500 kr. Detta bidrag utbetalas i efterhand.

Önskar du delta på mässan så anmäl Dig
senast den 23 augusti till gunilla.kassberg@telia.com 

HOPPAS VI SES I ÖSTERSUND

Norrländska Släktforskarhelgen 27-28 maj 2023 i Älvsbyn

Vi från DIS-Nord kommer att närvara med monter på mässan.

Program och föreläsningar
https://alvsbyforskarna.se/slaktforskarhelgen-2023/besokare/

DIS, Disgen och appen Släkten
Lilian Sundman och Lars Hällstig berättar om föreningen DIS “Föreningen för datorhjälp i släktforskningen” och speciellt om släktforskningsprogrammet Disgen. De visar finesser och nyheter i programmet och delar med sig av sina favoritfunktioner. De berättar också om appen Släkten som kan visa släktforskningen i en mobiltelefon eller på en surfplatta.
27 maj sal 2 14.45-15.30 och 28 maj sal 2 10.00-10.45
https://alvsbyforskarna.se/slaktforskarhelgen-2023/lilian-sundman-och-lars-hallstig/

Medlemsmöte DNA-grund med Laila Larsson, måndag 20 februari kl 13.00

I samverkan med Norsjöbygdens släktforskarförening. 

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Norsjö eller delta via din dator. 

Lokal: Norsjö, ABF-lokalen Storgatan 49

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 17 februari till

Gunilla Kassberg  gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

 VÄLKOMMEN!