Digitalt medlemsmöte tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30

Registrera och söka bouppteckningar i Disgen. 
Nu kommer Dis fadder Tommy Jacobsson, Umeå tillbaka och visar hur man registrerar och söker bl.a. bouppteckningar m.m. i Disgen.

Ämne, hur man
registrerar bouppteckningar som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”.
* registrerar förmånsavtal, fastighetsaffärer o.d. som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”
*gör sökningar i Disgen av de bouppteckningar (eller andra domstolsdokument) som man registrerat med hjälp av ”specialnotis”

Anmälan senast lördagen den 7 maj 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!

Digitalt medlemsmöte tisdagen den 5 april 2022 kl. 18.30

DIS fadder Tommy Jacobsson, Umeå, kommer att visa hur man hittar bouppteckningar i digitala arkiv och vad bouppteckningar kan berätta.

Anmälan senast lördagen den 2 april 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com 
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig    larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte tisdagen den 1 mars kl. 18.00. Endast digitalt.

Ulf Lundström berättar om ortnamn i Västerbotten och Norrbotten.

Ulf Lundström har varit lokalhistoriker samt forskare om ortnamn och är filosofie doktor i nordiska språk.

Läs mer i Ortnamnsregistret: https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/ortnamnsregistret

Mötet är helt digitalt, dvs alla är med via Zoom. Vi använder alltså inte lokalen på Medborgarskolan denna gång.
De som vill vara med anmäler sig  senast fredagen den 25 februari till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com  
VÄLKOMMEN!