Uppstartsmöte i Skellefteå som ett hybridmöte.

Vi börjar vår tisdagsserie första tisdagen i månaden i Skellefteå,
tisdagen den 5 oktober kl. 13.00 – max kl. 15.00.
Ämnet: Vad ska vi ta upp på våra tisdagsmöten och önskemål om utbildningar.
Det blir också spännande att se hur det går att ha ett hybridmöte dvs. att vi har ett fysiskt möte, samtidigt som vi har kontakt via nätet med de som vill.
Ni som vill och kan får komma till lokalen Lasarettsvägen 21, se länk till karta
Karta till lokalen i Skellefteå. Obs parkeringsplatserna. | DIS-Nord
Ni andra som vill vara med digitalt via Zoom anmäler er till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com senast söndagen den 3 oktober, så skickar vi ut en länk till er, så ni kan vara med på mötet.
Välkommen!

Visning av nya programmet Disgen 2021

DIS-Nord bjuder in till digital träff via Zoom

Datum: onsdagen den 28 april kl. 18.30 – 20.30
Länken är öppen från kl. 18.00.

Programmet Disgen 2021 finns nu att ladda hem på webbsidan Senaste Disgen | DIS

DIS utbildningsansvarige Christina Claeson, kommer att presentera Disgen 2021.
Lena Ringbrant Ekelund visar några kartnyheter i programmet.

Anmälan till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com senast den 25 april 2021.
Lars Hällstig kommer att skicka ut länken för Zoom-mötet, till de som anmält sig, dagen innan mötet.

Om du inte är säker på att Zoom fungerar i din dator.

Här är en introduktion och observera hur man kan testa sin Zoom-anslutning. Kolla speciellt ljudet. Digitala online mötestjänsten Zoom | DIS

Marsträff via Zoom om DNA i Disgen och One2Tree

Datum: tisdagen den 2 mars 2021 kl. 13.00 – 15.00

Laila Larsson kommer att visa hur man använder information om DNA i Disgen och om Chrome-tillägget One2Tree, för att lättare söka i matchernas släktträd.

Anmälan till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com senast den 27 februari 2021.
Lars H skickar ut länken för Zoom-mötet till de som anmält sig, dagen innan mötet.

Om du inte är säker på att Zoom fungerar i din dator.
Här är en introduktion  Digitala online mötestjänsten Zoom | DIS och observera hur man kan testa sin Zoom-anslutning  via  Join a Test Meeting – Zoom . Kolla speciellt ljudet.