Medlemsmöte om att göra en bygdebok torsdagen 22 september 2022 kl. 13.00

Gunda Lundström informerar, ger tips och delar med sig av sina erfarenheter hur man använder sin släktforskning i arbetet med att framställa en bygdebok. 
Lokal: Navet, Burträsk, stora salen, före detta fullmäktigesalen Kamvägen 4, Burträsk.
Medarrangörer: Norsjöbygdens Släktforskarförening och Vuxenskolan.
Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen eller delta via din dator.

Anmälan för att vara med digitalt senast lördagen den 19 september 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig
VÄLKOMMEN!

Digitalt medlemsmöte tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30

Registrera och söka bouppteckningar i Disgen. 
Nu kommer Dis fadder Tommy Jacobsson, Umeå tillbaka och visar hur man registrerar och söker bl.a. bouppteckningar m.m. i Disgen.

Ämne, hur man
registrerar bouppteckningar som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”.
* registrerar förmånsavtal, fastighetsaffärer o.d. som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”
*gör sökningar i Disgen av de bouppteckningar (eller andra domstolsdokument) som man registrerat med hjälp av ”specialnotis”

Anmälan senast lördagen den 7 maj 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!

Digitalt medlemsmöte tisdagen den 5 april 2022 kl. 18.30

DIS fadder Tommy Jacobsson, Umeå, kommer att visa hur man hittar bouppteckningar i digitala arkiv och vad bouppteckningar kan berätta.

Anmälan senast lördagen den 2 april 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com 
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig    larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!