Medlemsmöte DNA-grund med Laila Larsson, måndag 20 februari kl 13.00

I samverkan med Norsjöbygdens släktforskarförening. 

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Norsjö eller delta via din dator. 

Lokal: Norsjö, ABF-lokalen Storgatan 49

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 17 februari till

Gunilla Kassberg  gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

 VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte om Lantmäteriets kartor – gamla och nya, måndag 13 februari kl 18.30

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas (direkt till höger)
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 10 februari till
Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig
(Normalt har vi möten första måndagen i månaden men detta blir ett undantag.)

Medlemsmöte om Fotografier i släktforskningen med Lena Ringbrant-Ekelund måndag 5 december kl 18.30

Ämne: Lena Ringbrant-Ekelund, Klippan berättar om hur man hanterar fotografier i släktforskningen.
Om man hittar ett fotografi i ett album. Hur gör man? Hur förbättrar man fotografiet i en dator? Hur behandlar man fotografiet i Disgen?

Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator. Troligen spelas föreläsningsdelen ca 1 timme in.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 dvs ingång från gatan, rum Kilamedaas (direkt till höger)

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 2 december 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av Lars Hällstig
VÄLKOMMEN!