Medlemsmöte om Disbyt med Olle Olsson måndag 7 november kl 18.30

Ämne: DISBYT-ombudet Olle Olsson från Gävle berättar om Disbyt.
Disbyt är databasen som ger dig möjlighet att söka efter dina anor. Utnyttja möjligheten att snabbare komma vidare i din släktforskning. Om du inte har kommit igång med din forskning är Disbyt ett verktyg som hjälper dig med det. Du kan nu även söka på personer från Finland, Norge, Danmark och USA direkt i Disbyt.
Disbyt är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. 
Se mer information på länken Disbyt | DIS

Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator. Troligen spelas föreläsningsdelen in.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 dvs ingång från gatan, rum Kilamedaas (direkt till höger)

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 4 november 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av Lars Hällstig
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte om att göra en bygdebok torsdagen 22 september 2022 kl. 13.00

Gunda Lundström informerar, ger tips och delar med sig av sina erfarenheter hur man använder sin släktforskning i arbetet med att framställa en bygdebok. 
Lokal: Navet, Burträsk, stora salen, före detta fullmäktigesalen Kamvägen 4, Burträsk.
Medarrangörer: Norsjöbygdens Släktforskarförening och Vuxenskolan.
Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen eller delta via din dator.

Anmälan för att vara med digitalt senast lördagen den 19 september 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig
VÄLKOMMEN!

Digitalt medlemsmöte tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30

Registrera och söka bouppteckningar i Disgen. 
Nu kommer Dis fadder Tommy Jacobsson, Umeå tillbaka och visar hur man registrerar och söker bl.a. bouppteckningar m.m. i Disgen.

Ämne, hur man
registrerar bouppteckningar som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”.
* registrerar förmånsavtal, fastighetsaffärer o.d. som källor i Disgen med hjälp av ”specialnotis”
*gör sökningar i Disgen av de bouppteckningar (eller andra domstolsdokument) som man registrerat med hjälp av ”specialnotis”

Anmälan senast lördagen den 7 maj 2022 till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du få via mail en länk till mötet av utbildningssamordnare Lars Hällstig larshallstig@gmail.com
VÄLKOMMEN!