Styrelsemöte i Boden

Styrelsemötet hölls hos Gunilla i Boden.
Vi diskuterade bland annat vilka spännande föredragshållare vi kan locka upp till oss på kursdagar och årsmöte samt andra aktiviteter som är på gång.