Årsmöte digitalt, via zoom

Måndag den 18 mars 2024, kl. 18.00 
Anmälning senast fredag 15 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 17.40 i länk som skickas till de som är anmälda.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte 2024: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-ar-2024-1.pdf
Motion: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/MOTION-2023.pdf
Stadgar: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-stadgar-galler-fran-2020-08-29-1.pdf
Verksamhetsberättelse: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse.pdf
Verksamhetsplan:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-for-ar-2024.pdf
Bokslut: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Bokslut-23-12-31.pdf
R
evisionsberättelse:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-2024.pdf

Samarbete med Medborgarskolan

 

Årsmöte digitalt, via zoom

Lördag den 25 mars 2023, kl. 13.00 
Anmälning senast onsdag 22 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 12.35 i länk som skickas till de som är anmälda.

Kallelse till årsmöte 2023
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-ar-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/MOTION-2023-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-stadgar-galler-fran-2020-08-29-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-VERKSAMHETSBERATTELSE-for-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/BOKSLUT-2022-12-31-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/REVISIONSBERATTELSE-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Forslag-till-DIS-Nords-Verksamhetsplan-for-ar-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/FORSLAG-TILL-BUDGET-2023.pdf

Årsmöte, digitalt via zoom

Lördag den 26 mars 2022, kl. 13.00 
Anmälning senast onsdag 23 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 12.30 i länk som skickas till de som är anmälda.
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Kallelse-till-arsmotet-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsvberattelse-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/BOKSLUT-2021-12-31.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-20211231.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Forslag-VERKSAMHETSPLAN-2022-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/ARSBUDGET-2022.pdf