Årsmöte digitalt, via zoom

Måndag den 18 mars 2024, kl. 18.00 
Anmälning senast fredag 15 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 17.40 i länk som skickas till de som är anmälda.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte 2024: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-ar-2024-1.pdf
Motion: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/MOTION-2023.pdf
Stadgar: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-stadgar-galler-fran-2020-08-29-1.pdf
Verksamhetsberättelse: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse.pdf
Verksamhetsplan:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-for-ar-2024.pdf
Bokslut: https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Bokslut-23-12-31.pdf
R
evisionsberättelse:  https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-2024.pdf

Samarbete med Medborgarskolan

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *