Årsmöte, digitalt via zoom

Tisdagen den 20 april 2021, kl. 19.00 

Går att ansluta från 18.30 i länk som skickas till de som är anmälda
Anmälning senast lördag 17 april till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com 

Årsmöte – digitalt

Digitalt möte via zoom lördag den 29 augusti kl 15.00.
Går att ansluta från 14.30 i länk som skickas till de som är anmälda
Anmälning senast lördag 22 augusti till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com