Årsmöte, digitalt via zoom

Lördag den 26 mars 2022, kl. 13.00 
Anmälning senast onsdag 23 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 12.30 i länk som skickas till de som är anmälda.
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Kallelse-till-arsmotet-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsvberattelse-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/BOKSLUT-2021-12-31.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-20211231.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Forslag-VERKSAMHETSPLAN-2022-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/ARSBUDGET-2022.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *