Skellefteå gruppens oktober träff.

Möte med Skellefteå gruppen 2014-10-07 kl 13.00

Eftersom Disgen 2014 inte är klart kommer vi istället att informeras om DNA i Släktforskningen.

Jan Fredman besöker oss, och informerar om DNA-tester.                                          Jan kommer bl.a. att ta  upp: Varför göra DNA test? Hos vem och hur görs testet?     Hur tolkar jag resultatet? Hur går vi vidare?

Vi träffas på Medborgarskolan kl 13.00                                                                               Välkommen

10-års jubileum

Vi firar Dis‐Nords 10‐års jubileum lördagen den 16 augusti på Medlefors Folkhögskola & Konferens, Medleforsvägen 2, i Skellefteå.

Alla medlemmar i Dis-Nord är välkomna till festligheterna.
Anmäl intresse till kassör Harriet Österlund på
harriet.osterlund@gmail.com eller telefon 0702840645 senast 28 juli 2014.