Skellefteågruppens kommande månadsträffar

Tisdag 1/9 kl 13.00 på Medborgarskolan.
Information från släktforskardagarna i Nyköping. Vi planerar tillsammans höstens fortsatta aktiviteter, det är dina önskemål som gäller. Ta med frågeställningar som dykt upp under sommaren. Med gemensamma krafter kan vi förhoppningsvis lösa dom.

Tisdag 6/10 kl. 13.00 på Medborgarskolan.
Tisdag 3/11 kl 13.00 på Medborgarskolan.
Tisdag 1/12 kl.13.00 på Medborgarskolan.
Programmet fastställs vid septembermötet.

Välkommen

Fred Jonsson