Medlemsträff i Nordmaling

Dis-Nord kommer till Nordmaling lördagen den 22 november, kl. 13.00.
Lokal: Vuxenskolans lokaler på Kungsvägen 37.

Vi kommer att prata om datorhjälp i släktforskningen, Disgen, Disbyt och Dispos.
T.ex. praktiska frågor vid registrering och frågor som Du vill att vi tar upp!
Meddela dina funderingar till oss.
Vår e-postadress är styrelsen@dis-nord.se.
Vi bjuder på fika från Näslunds Konditori

Välkomna!

Skellefteågruppens oktoberträff

Möte med Skellefteå gruppen 2014-10-07 kl 13.00

Eftersom Disgen 2014 inte är klart kommer vi istället att informeras om DNA i släktforskningen.

Jan Fredman besöker oss, och informerar om DNA-tester.
Jan kommer bl.a. att ta  upp: Varför göra DNA test? Hos vem och hur görs testet?
Hur tolkar jag resultatet? Hur går vi vidare?

Vi träffas på Medborgarskolan kl 13.00                                                                               Välkommen