Simple tips to Date French Women: Complete Guide

Simple tips to Date French Women: Complete Guide

You, French women, what kind of images and thoughts would that provoke if I said to. Natural splendor? Sexiness? Fun? Classy? Most of these and much more? That’s the genuine beauty of dating French females, they usually have a particular atmosphere of intrigue about them which is why is dating a woman that is french exciting. The French dating tradition is dissimilar to compared to other nations nevertheless when France conjures up ideas of strolls along riverbanks, relationship and stunning meals and wine, it really is no real surprise that dating in France calls for you to definitely know very well what is anticipated of you. Läs mer

Disgen 2019.2 och appen Släkten

Äntligen! Nu finns uppdatering Disgen 2019.2 på webben för nedladdning för dig som är angelägen att komma igång att använda appen Släkten för Android. Tyvärr bråkar Apple lite med oss så iOS-versionen dröjer. Uppdateringen kommer med automatik till användare av Disgen 2019 under de närmsta veckorna.
Du kan hämta uppdateringen och läsa lite på https://www.dis.se/disgen-senaste-version

Med appen Släkten finns möjlighet att visa genealogiska data från Disgen i din smarttelefon eller surfplatta. Du kan läsa mer om appen Släkten på https://www.dis.se/app-slakten
Även fotografier kan läggas in vilket de inte visar.

Jag har försökt göra en instruktion för hur du i Disgen2019.2 exporterar till Släkten
och
hur du installerar appen Släkten och använder den (om du har exporterat din släkt)
Spara ner dem till datorn med diskettsymbolen eller pil ner.
 
Dessa finns på sidan Dis-Nord.se  under Utbildningar, Tips.