Skellefteågruppens månadsträffar 2015

Skellefteågruppens månadsträffar våren 2015:

 3/2 kl 13.00 på Medborgarskolan. Genomgång av flagg funktionen i Disgen. Vi tittar på hur vi kan använda Facebook i släktforskningen, och planerar tillsammans vårens fortsatta aktiviteter.

10/3 kl 18.00 på Medborgarskolan. Kartfunktionen i Disgen. Vår fadder Tommy Jacobsson Umeå informerar.

7/4 kl 13.00 på Medborgarskolan. Arkiv Digital, vad kan jag hitta, hur söker jag. Jörgen Andersson Forskarrum Nordanå informerar.

5/5 kl.13.00 på Medborgarskolan. Utskrifter i Disgen. Tips och exempel. Vår fadder Laila Larsson informerar.

STUDIECIRKEL Vi kommer också att genomföra en studiecirkel i samarbete med Medborgarskolan om hur man Digitaliserar sina VHS filmer. Om du är intresserad hör av dig snarast till Fred Jonsson tel. 070-5523780.