Skelleftegruppens majträff.

Skelleftegruppen har sin nästa aktivitet den 5/5 kl.13.00 på Medborgarskolan.             Utskrifter i Disgen. Tips och exempel. Vår fadder Laila Larsson informerar.             Välkommen                                                                                                                               Fred J

Årsmöte i Umeå

DIS-Nords årsmöte 2015 hålls
lördag den 18 april, kl. 12.30.
Plats: Väven, Umeå Stadsbibliotek, Umeå

  • Årsmötesförhandlingar
  • Föredrag av Ulrik Almberg om när järnvägen kom till Norrland.

Anmäl dig senast 15 april så att vi kan ordna/beställa fika.
E-post: ollerik@gmail.com eller mobil: 070-655 18 70.

Välkomna!
Styrelsen i DIS-Nord

Årsmöteshandlingarna
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015