Årsmöte, digitalt via zoom

Lördag den 26 mars 2022, kl. 13.00 
Anmälning senast onsdag 23 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 12.30 i länk som skickas till de som är anmälda.
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Kallelse-till-arsmotet-2022.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-2022.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Verksamhetsvberattelse-2021.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/BOKSLUT-2021-12-31.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Revisionsberattelse-20211231.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Forslag-VERKSAMHETSPLAN-2022-2023.pdf
https://www.dis-nord.se/wp-content/uploads/ARSBUDGET-2022.pdf

Medlemsmöte tisdagen den 1 mars kl. 18.00. Endast digitalt.

Ulf Lundström berättar om ortnamn i Västerbotten och Norrbotten.

Ulf Lundström har varit lokalhistoriker samt forskare om ortnamn och är filosofie doktor i nordiska språk.

Läs mer i Ortnamnsregistret: https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/ortnamnsregistret

Mötet är helt digitalt, dvs alla är med via Zoom. Vi använder alltså inte lokalen på Medborgarskolan denna gång.
De som vill vara med anmäler sig  senast fredagen den 25 februari till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com  
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte tisdagen den 1 februari kl. 18.30. Endast digitalt.

Visning av Skellefteå museums bild- och föremålsdatabas,

vad den innehåller och hur man söker och begränsar sina sökresultat. Det kommer att ges tid till frågor i stor utsträckning.
Med bildassistent Roland Johansson
Här är länken till databasen: https://samlingar.skellefteamuseum.se/

Mötet är helt digitalt, dvs alla är med via Zoom pga pandemin. Vi använder alltså inte lokalen på Medborgarskolan denna gång.
De som vill vara med anmäler sig till Gunilla Kassberg senast lördagen 29 januari  gunilla.kassberg@telia.com  (du som redan anmält dig behöver inte anmäla dig igen).
VÄLKOMMEN!