Medlemsmöte – Nya Disgen 2023 med Lars Hällstig måndag 3 april kl 18.30

Innehåll: Nya programmet Disgen 2023 med visning och diskussion. I första hand orter, källor, flaggrupper, byrålådan, släktskapsträdet och lista över N-männingar.
Se även https://www.dis.se/disgen
Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas  som är till höger.
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 31 mars till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com
Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.
VÄLKOMMEN!

Årsmöte digitalt, via zoom

Lördag den 25 mars 2023, kl. 13.00 
Anmälning senast onsdag 22 mars till Gunilla Kassberg, gunilla.kassberg@telia.com
Går att ansluta från 12.35 i länk som skickas till de som är anmälda.

Kallelse till årsmöte 2023
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Foredragningslista-for-ar-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/MOTION-2023-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-stadgar-galler-fran-2020-08-29-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/DIS-Nords-VERKSAMHETSBERATTELSE-for-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/BOKSLUT-2022-12-31-1.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/REVISIONSBERATTELSE-2022.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/Forslag-till-DIS-Nords-Verksamhetsplan-for-ar-2023.pdf
https://usercontent.one/wp/www.dis-nord.se/wp-content/uploads/FORSLAG-TILL-BUDGET-2023.pdf

Medlemsmöte – Introduktion om kartor i Disgen med Lars Hällstig måndag 6 mars kl 18.30

Innehåll: Placera in orter och se en persons födelseort, flyttningar och dödsort i grundkartan. Koordinater. Importera Sverigekartan och Röda kartan för Västerbotten och Norrbotten. Hantera kartorna och personers livslinje på dem. I Disgen 2021 och 2023.
Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Logos som är till vänster.
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 3 mars till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig
Om du vill får du gärna anmäla dig tidigare än 3 mars för du behöver ladda ner och mata in lite data i förväg.  Här är information inför mötet om du vill testa själv.
VÄLKOMMEN!