Medlemsmöte DNA-grund med Laila Larsson, måndag 20 februari kl 13.00

I samverkan med Norsjöbygdens släktforskarförening. 

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Norsjö eller delta via din dator. 

Lokal: Norsjö, ABF-lokalen Storgatan 49

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 17 februari till

Gunilla Kassberg  gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

 VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte om Lantmäteriets kartor – gamla och nya, måndag 13 februari kl 18.30

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas (direkt till höger)
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 10 februari till
Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig
(Normalt har vi möten första måndagen i månaden men detta blir ett undantag.)