Medlemsmöte – Introduktion om kartor i Disgen med Lars Hällstig måndag 6 mars kl 18.30

Innehåll: Placera in orter och se en persons födelseort, flyttningar och dödsort i grundkartan. Koordinater. Importera Sverigekartan och Röda kartan för Västerbotten och Norrbotten. Hantera kartorna och personers livslinje på dem. I Disgen 2021 och 2023.
Mötet är ett hybrid-möte dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Logos som är till vänster.
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 3 mars till Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig
Om du vill får du gärna anmäla dig tidigare än 3 mars för du behöver ladda ner och mata in lite data i förväg.  Här är information inför mötet om du vill testa själv.
VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte DNA-grund med Laila Larsson, måndag 20 februari kl 13.00

I samverkan med Norsjöbygdens släktforskarförening. 

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Norsjö eller delta via din dator. 

Lokal: Norsjö, ABF-lokalen Storgatan 49

Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 17 februari till

Gunilla Kassberg  gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig.

 VÄLKOMMEN!

Medlemsmöte om Lantmäteriets kartor – gamla och nya, måndag 13 februari kl 18.30

Mötet är ett hybrid-möte, dvs ni kan antingen komma till lokalen i Skellefteå eller delta via din dator.
Lokal: Skellefteå, Medborgarskolan Storgatan 37 ingång från gatan, rum Kilamedaas (direkt till höger)
Anmälan för att vara med digitalt senast fredagen den 10 februari till
Gunilla Kassberg gunilla.kassberg@telia.com

Någon dag innan mötet kommer du via mail att få en länk till mötet av Lars Hällstig
(Normalt har vi möten första måndagen i månaden men detta blir ett undantag.)